O'SİMLİK VA NEFIL YOG'LARI

ami $ record_count $ $ first_record $ va $ last_record $ orasida.